Bacteriologisch Onderzoek

Bij parodontitis kan een bacteriologisch onderzoek cruciale informatie bieden over de bacteriën die onder het tandvlees aanwezig zijn. Deze monsters worden zorgvuldig geanalyseerd door gespecialiseerde laboratoria en beoordeeld door een deskundig team.

Bacteriën te zien op een tand die worden geïdentificeerd met onderzoek.
Hoe Werkt Het?
  1. Monsters Verzamelen: Tijdens een eenvoudige procedure worden monsters genomen van de bacteriën onder het tandvlees.
  2. Analyse in het Laboratorium: De monsters worden naar een gespecialiseerd bacteriologisch laboratorium gestuurd voor nauwkeurige analyse.
  3. Deskundige Beoordeling: Een team van experts evalueert de resultaten van het onderzoek om een wetenschappelijk onderbouwd advies te formuleren.
Het Belang van Bacteriologisch Onderzoek

Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten voor uw mondhygiënist om een effectieve behandeling te bepalen. Indien nodig kan het gebruik van antibiotica worden aanbevolen als onderdeel van uw behandelplan.

Uw Mondgezondheid Op Maat

Met behulp van deze wetenschappelijke benadering kunnen we uw mondgezondheid op maat behandelen en streven naar een optimaal resultaat.

Voor meer informatie over bacteriologisch onderzoek en parodontitisbehandelingen, neem gerust contact met ons op.